Centrum Przetwarzania Danych

29 marca 2006 r. na terenie BOT Elektrownia Bełchatów nastąpiło uroczyste otwarcie Centrum Przetwarzania Danych. W otwarciu uczestniczyli m.in. prezes IFS Poland Marcin Taranek, prezes zarządu IFS CEE Piotr Kozłowski, przedstawiciele firmy IBM Polska, Krzysztof Szczygieł, prezes Skyline Investment z Warszawy – firmy, która była wykonawcą serwerowni. Spotkanie prowadzili: Piotr Frączkowski, dyrektor ds. Infrastruktury i Logistyki BOT Elektrownia Bełchatów oraz Eugeniusz Bilkowski – I wiceprezes, dyrektor techniczny BOT Elektrownia Bełchatów.

Informatyzacja Elektrowni Bełchatów rozpoczęła się pod koniec lat 80., pierwszy sprzęt stanowił komputer MERA 400 z terminalami znakowymi. System pracował w trybie wsadowym. Wprowadzone dane były przewożone na taśmach magnetycznych do Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa – COIG w Katowicach i tam przetwarzane. Wydruki płacowe i księgowe były następnie przewożone do Elektrowni Bełchatów. Cały proces był wyjątkowo czasochłonny i uciążliwy. Z czasem z operatorów maszyny MERA 400 powołano zespół informatyczny, który w roku 1990 przekształcono w Zakładowy Ośrodek Informatyki.

Minęło ponad 15 lat i ZOI Elektrowni Bełchatów administruje jedną z największych, najnowocześniejszych i najbardziej złożonych infrastruktur informatycznych w polskiej energetyce. W roku 2001 Elektrownia Bełchatów została uznana za najlepiej zinformatyzowane przedsiębiorstwo branży energetycznej w Polsce. Działa tam system IFS Applications obejmujący moduły: Remonty, Finanse, Logistyka, Sprzedaż, Planowanie Rzeczowe, Kadry, Projekt, Dokumentacja. Trwa wdrożenie modułu IFS Płace. Pod opieką ZOI znajduje się: ponad 60 serwerów sprzętowych, 1700 stacji roboczych, 1088 drukarek, ponad 1600 użytkowników systemu IFS Applications, ponad 1400 użytkowników poczty elektronicznej.