Comarch ERP XL w firmie Emiter

Zobacz, jak system Comarch ERP XL wspiera procesy biznesowe w przedsiębiorstwie Emiter, będącym liderem rynku w branży elektrotechnicznej. Projekt wdrożenia objął wszystkie kluczowe obszary działalności firmy, takie jak: sprzedaż i magazyny, logistyka, produkcja, zarządzanie finansami i księgowość, środki trwałe, kadry i płace. W ramach implementacji oprogramowania rozbudowano dedykowany system zarządzania magazynem zintegrowany z urządzeniami mobilnymi, co umożliwia integracje działalność wszystkich lokalizacji i oddziałów terenowych firmy Emiter.

Najlepsze fabryki roku 2019

https://youtu.be/crwKIA-Xb_w

Digital Twin for SLM

Data from CAD, PLM and SLM solutions with ThingWorx IoT platform as a data hub and Vuforia AR platform used to visualise several layers of technical and service information.