Business Intelligence lekarstwem na kryzys

  Z badania przeprowadzonego wśród przedstawicieli kadry zarządzającej dużych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wynika, że  rozwiązania informatyczne wspomagające procesy podejmowania decyzji biznesowych – Business Intelligence (BI) pomagają w zyskaniu przewagi konkurencyjnej oraz osiąganiu lepszych wyników nawet w czasach spowolnienia gospodarczego. Badanie zostało przeprowadzone przez redakcję CIO Magazyn Dyrektorów IT we współpracy z SAS Institute w  połowie  2009 r.

  W czasach, gdy zła decyzja może kosztować bardzo wiele, przedstawiciele kadry zarządzającej, a zwłaszcza dyrektorzy działów IT, doceniają znaczenie rozwiązań Business Intelligence jako narzędzi efektywnie wspierających rozwój firmy w oparciu o wiedzę. Według uczestników badania rozwiązania BI to skuteczne remedium na trudne czasy. Na pytanie, czy rozwiązania BI – mogą pomóc przedsiębiorstwu zniwelować skutki złej sytuacji makroekonomicznej, 70% respondentów odpowiedziało twierdząco, z czego 30% respondentów odpowiedziało zdecydowanie tak.

   

  Gorsza koniunktura rynkowa zmusza przedsiębiorstwa do  ścisłej  kontroli i redukcji kosztów operacyjnych, zdecydowanego usprawnienia procesów oraz dużego wysiłku w zakresie utrzymania bazy istniejących klientów. Zdaniem  80% ankietowanych kompleksowe rozwiązania BI mogą pomóc w zyskaniu przewagi konkurencyjnej na rynku w dobie kryzysu dzięki optymalizacji wyniku finansowego przez redukcję kosztów oraz eliminację nieszczelności przychodów (revenue assurance). 42% ankietowanych wskazało na stabilizację przychodów dzięki zmniejszonemu odsetkowi odchodzących klientów, a 34% na wzbogacenie oferty poprzez identyfikację nisz produktowych. Dla 24% respondentów istotne było także obniżenie ryzyka kontraktów poprzez szczelny proces oceny wiarygodności kontrahentów. 14% respondentów uważa, że BI pomaga w zwiększeniu potencjału przez przejęcie portfela produktów lub klientów konkurencji.

  Business Intelligence to narzędzie, które zdecydowanie wpływa na polepszenie jakości danych i przyśpieszenie ich analizowania. To pokazują także wyniki badania: w pytaniu o spodziewane korzyści i efekty po wdrożeniu rozwiązań BI, aż 62% respondentów wskazało na lepszą jakość i dostępność informacji zarządczych, a 60% na możliwość usprawnienia procesów. Dla 44% to także wartościowe narzędzie pomagające w redukcji kosztów. Zdaniem 40% respondentów istotny jest wzrost efektywności, a 24% – wzrost przychodów; 16%  wskazało na poprawę relacji z klientami.

   

  Finansowe korzyści związane z wprowadzeniem w firmie rozwiązań BI są najważniejsze, ale menedżerowie zwracają także uwagę na poprawę jakości funkcjonowania całej organizacji. Zdaniem uczestników badania elementy rozwiązań BI najbardziej wartościowe w aspekcie rozwoju i wzrostu firmy to zarządzanie finansowe (56% wskazań), zarządzanie strategiczne (38%) i zarządzanie relacjami z klientami (38%).

  Respondenci określili również swoje plany w zakresie wdrażania, modernizacji lub wymiany tego typu rozwiązań. Najczęściej zmiany będą dotyczyć obszarów zarządzania finansowego (36% wskazań) i zarządzania strategicznego (24%).

   

  Wybór dostawcy rozwiązań informatycznych to dla firmy ważna decyzja. Jakimi kryteriami kierują się firmy szukając dostawcy rozwiązań BI? Najważniejsze jest jego doświadczenie merytoryczne – twierdzi tak aż 74% respondentów. Okazuje się, że klienci są gotowi zaufać tylko takiemu dostawcy, który oprócz dobrego oprogramowania zaoferuje im również konkretną wiedzę i praktyczne doświadczenie, jak z niego korzystać w najbardziej efektywny sposób. Dla ponad połowy ankietowanych (54%) dodatkowym atutem, który decyduje o wyborze danego dostawcy jest kompleksowość oferty. Ważne, aby dostawca rozwiązań BI był w stanie dostarczyć zintegrowany pakiet narzędzi i usług, który umożliwi kompleksowe wdrożenie systemu BI w skali całego przedsiębiorstwa. Istotne są również kompetencje branżowe – wskazało na nie aż 38% ankietowanych. Niemal połowa (48%) osób decydujących o wyborze kontrahenta zwraca uwagę także na ofertę wsparcia informatycznego już po wdrożeniu.

  Uczestnicy badania wskazali na czterech liderów polskiego rynku rozwiązań BI. Są nimi: SAP/Business Objects, SAS Institute, Oracle/Hyperion i IBM/Cognos. Te wyniki nie były zaskakujące, ponieważ pokrywają się z wcześniejszymi analizami rynku i wynikami raportu Computerworld TOP 200 „Ranking firm informatycznych i telekomunikacyjnych 2008”, według którego trzech wiodących dostawców BI w Polsce to SAS, Oracle i SAP. Łącznie firmy te mają 87-proc. udział w polskim rynku, z czego na SAS Institute przypada 47%.

  Szerszy opis badania znajduje się na stronie: http://www.sas.com/offices/europe/poland/actual/press/Badanie_SAS_BI.pdf