Brak zainteresowania BPM ze strony zarządów firm

Zarządzanie procesami firmy (business process management . BPM) to temat bardzo popularny w świecie korporacji, najwidoczniej jednak “mieszkańcy korporacyjnych apartamentów” nie poświęcają mu należytej uwagi. Tak brzmiała ogólna konkluzja podsumowująca badanie zatytułowane “Stan zarządzania procesami firmy”, opublikowane przez BPMInstitute z Northboro (MA).

Wnioski  zostały  oparte  na  wynikach ankiety przeprowadzonej wśród 400 uczestników sponsorowanej przez BPMInstitute konferencji, która odbyła się w kwietniu 2004  r.  Z  badania  wynikało,  że  poziom zainteresowania członków zarządów BPM w obrębie firmy można zmierzyć według tego, czy firma posiada formalną organizację zajmującą się procesami (business process organization – BPO) wspieraną przez członków zarządu.

Obecność wydzielonych jednostek do zarządzania procesami firmy (BPO) w korporacjach

Status BPO

Procent

Tak

67%

Nie

33%

BPO pod przewodnictwem działu IT

40%

BPO pod przewodnictwem menedżerów działowych

8%

Źródło: BPMInstitute

67% respondentów ankiety potwierdziło, że ich firmy posiadają formalną organizację BPO, ale tylko 19% uważało, że organizacje te są wspierane przez członków zarządu. Ponadto według 40% to działy IT są motorem napędowym BPO, podczas gdy 8% przyznało, że menedżerowie odpowiedzialni za działy zajmują się BPO.

Jeśli działami BPO zarządzają  służby IT lub menedżerowie odpowiedzialni za działy firmy, oznacza to zazwyczaj,  że BPO nie jest jeszcze uznane za rozwiązanie dla całego przedsiębiorstwa, a firma inwestuje w BPM jako w rozwiązanie do udoskonalenia procesów wydziałowych lub ograniczonych procesów funkcjonalnych – wynika z badania. Firmy, które stosują strategie BPM na poziomie całego przedsiębiorstwa do udoskonalenia kluczowych procesów, takich jak: łańcuch zaopatrzenia, łańcuch obsługi popytu oraz działania związane z opracowaniem nowych produktów, odnotowały następujące korzyści:

  • redukcję czasu projektowania produktów o 50%
  • redukcję czasu przetwarzania zamówień o 80%
  • poprawę  wydajności  centrum  obsługi o 60%

Więcej informacji na temat badania można uzyskać pod adresem :

http://www.BPMInstitute.org