Bonair planuje 10-proc. wzrost w przyszłym roku

Zajmująca się wdrażaniem systemów informatycznych dla firm sektora finansowego, przemysłowo-usługowego i administracji publicznej firma Bonair po sprzedaży 15 proc. udziałów nowej emisji grupie EUVIC i dołączeniu do śląskiego klastra Human Cloud liczy na efekty synergii w zakresie bardziej efektywnego wykorzystania zasobów. Jak do tej pory zamierza rosnąć w tempie 10 proc. rocznie.

– Z firmą EUVIC znamy się i współpracujemy od wielu lat. Połączenie kapitałowe dzisiaj jest bardziej formalnością albo wyrażeniem dalszego zacieśnienia tych więzi – mówi Inwestor Andrzej Wach, prezes firmy Bonair SA. – Emisja dla EUVIC była raczej symboliczna, a jej objęciem chcemy zakomunikować zmiany na rynku, które widać zarówno w warstwie demograficznej, jak i w pewnej specjalizacji firm, i poszukiwanie bardziej efektywnego modelu biznesowego.

Grupa EUVIC skupiająca spółki IT obejmie 15 proc. nowo wyemitowanych akcji firmy Bonair. Decyzję podjęto na początku lipca, jednocześnie zapraszając do rady nadzorczej Bonair prezesa EUVIC Wojciecha Wolnego. Oba podmioty współpracowały już w przeszłości przy różnych projektach, co utwierdziło je w przekonaniu, że potrafią świadczyć komplementarne usługi.

– Nasz model biznesowy jest kompletnie inny od modelu biznesowego EUVIC, my realizujemy projekty w modelu fix price, czyli umawiamy się z klientem, gdzie jakiś projekt będzie, ile będzie kosztować i dostarczamy kompletne rozwiązanie – mówi Wach. – EUVIC dostarcza bardziej zasoby do realizowania dużych projektów informatycznych i wydaje mi się, że tutaj współpraca w zakresie bardziej efektywnego wykorzystania kadr może dać duże synergie.

Podkreśla jednak, że chodzi nie tyle o mierzalny wzrost przychodów czy spadek kosztów, ile o większą wydajność przy realizowaniu nowych projektów dzięki połączeniu sił kadr obu podmiotów. Sam Bonair zatrudnia ponad 190 osób w biurach w Warszawie, Bydgoszczy, Krakowie, Szczecinie i Wrocławiu.

– Bonair jest firmą, która rośnie około 10 proc. rocznie, nasze wyniki za 2015 rok są na poziomie 40 mln zł obrotu, głównie sprzedaży usług informatycznych, prawie w ogóle nie sprzedajemy ani sprzętu, ani towarów typowych dla wielu firm informatycznych. Planujemy około 10 proc. wzrostu w kolejnym roku i głównie w obszarze dużych projektów informatycznych – mówi prezes Bonair. – Nie spodziewam się, że to będzie istotny wzrost przychodów dla nas, najbardziej spodziewam się pewnej optymalizacji kosztowej, jaka może być efektem bardziej zacieśnionej współpracy.

Grupa EUVIC, złożona z kilkunastu polskich spółek IT zajmuje się outsourcingiem IT, tworzeniem, rozwojem i testowaniem oprogramowania, wdrożeniem rozwiązań wiodących producentów, integracji aplikacji oraz IT helpdesk. Pracuje w modelu, które jej władze określają jako federacyjny.

– Chyba chodzi o to, żeby bardziej efektywnie wykorzystywać zasoby do realizacji projektów. Przykładem może być to, co do tej pory udało nam się już zrealizować, że w wielu naszych projektach, gdzie było dużo prac typowo programistycznych, współpraca z EUVIC polegała na tym, że przekazywaliśmy prace deweloperskie, czysto programistyczne programistom EUVIC, a my się koncentrowaliśmy na warstwie analitycznej, na takiej koncepcyjnej warstwie rozwiązań.

Źródło: Newseria