Bolix wdrożył system CRM

Bolix, producent materiałów budowlanych specjalizujący się w systemach elewacyjnych, wdrożył system CRM na platformie IFS Applications. System został przygotowany i zastosowany w wersji mobilnej oraz zintegrowany z globalnym systemem pozycjonowania GPS.

Wdrożenie IFS CRM w firmie Bolix zakończyło się w rekordowo krótkim czasie pół roku, objęło moduły IFS/CRM – IFS/Sprzedaż i Marketing oraz IFS/Rozwiązania Mobilne. Liczba użytkowników systemu została zwiększona do 120 osób. Obecnie handlowcy spółki korzystając z urządzeń mobilnych, rejestrują wszystkie dane, a także sprawdzają informacje o kliencie w systemie centralnym. Mobilny system umożliwia im bieżące raportowanie do centrali realizowanych działań handlowych. Integracja z systemem GPS ułatwia pełną wizualizację terytorialną danych o sprzedaży.

Wdrożony system IFS CRM usprawnia działanie całego przedsiębiorstwa, zwłaszcza w dziedzinie administracji sprzedaży, logistyki i marketingu, współpracując z modułami: IFS Dystrybucja, IFS Finanse i IFS Produkcja oraz IFS Zasoby Ludzkie.