Biatel z certyfikatami Prince2

    Akademia Infovide-Matrix zrealizowała kurs z metodyki zarządzania projektami Prince2 Foundation dla spółki Biatel SA. Szkolenie skierowane było do kierowników projektów i zakończyło się egzaminem certyfikującym.

    Prince2 zapewnia korzyści menedżerom, zarządowi projektu i całej organizacji dzięki kontrolowaniu użycia zasobów i możliwości bardziej efektywnego zarządzania ryzykiem biznesowym i projektowym. Ułatwia formalne przyznanie odpowiedzialności wewnątrz projektu i skoncentrowanie się na tym, co projekt ma dostarczyć, dlaczego, kiedy i dla kogo. W przypadku kierownictwa najwyższego szczebla stosowana jest koncepcja „Zarządzania przez wyjątki”. Menedżerowie są w pełni informowani o statusie projektu bez konieczności uczestniczenia w regularnych, zajmujących czas spotkaniach.