Automatyczny nadzór nad tworzeniem oprogramowania

IBM wprowadził nowe oprogramowanie, ułatwiające zarządzanie środowiskami programistycznymi oraz dostosowanie się do przepisów obowiązujących w poszczególnych branżach. Rozwiązanie przeznaczone jest dla inżynierów systemowych.

Oprogramowanie IBM Rational Systems Developer oparto na platformie Eclipse. Pomaga przedsiębiorstwom śledzić specyficzne dla branży regulacje prawne od fazy projektu do implementacji. Inżynierowie zyskują ściślejszą kontrolę nad procesem tworzenia oprogramowania i mogą automatycznie uwzględniać wymagania ustawowe.

Przykładem zastosowania Rational Systems Developer może być sektor zbrojeniowy, gdzie rozwiązanie IBM pomaga spełniać wymagania stawiane systemom wojskowym – Department of Defense Architecture Framework (DoDAF).

Rational Systems Developer może również tworzyć wizualne modele oprogramowania systemu i automatycznie generować kod, oszczędzając czas i zwiększając dokładność projektów. Wspomaga procesy certyfikacji i akredytacji AUTOSAR, DoD5000 oraz Navy Open Architecture.