Asseco Poland z Prokom Software

    Zapowiadane od września 2007 r. połączenie Asseco Poland i Prokom Software stało się faktem 1 kwietnia 2008 r. Powstała w wyniku połączenia spółka będzie nosić nazwę Asseco Poland SA, a jej siedzibą będzie Rzeszów.

    Dzięki połączeniu będzie możliwa integracja najlepszych polskich zasobów informatycznych, uporządkowanie oferty rynkowej oraz wykluczenie ewentualnej wzajemnej konkurencji. Połączenie potencjału spółek zwiększy pozycję konkurencyjną w Polsce i na arenie międzynarodowej oraz podniesie jakość oferowanych produktów i usług. Koncentracja kapitału umożliwi także dalszą dynamiczną ekspansję międzynarodową.

    Zarząd Asseco Poland SA liczy jedenaście osób. Prezesem zarządu jest Adam Góral, dotychczasowy prezes zarządu Asseco Poland.