Asseco Poland spodziewa się poprawy na polskim rynku IT w 2010 r.

  Grupa informatyczna spodziewa się, że 2010 rok przyniesie poprawę na polskim rynku IT w stosunku do poprzedniego roku, wynika z ocen zawartych w raporcie rocznym spółki. Poprawa ma być efektem uruchomienia projektów publicznych oraz potrzeby modernizacji systemów IT w przedsiębiorstwach.

  “Przygotowanie i pierwsze kontrakty w zakresie części z zapowiadanych [przez rząd – przyp. ISB] projektów w 2009 r. dobrze rokuje dla całej branży IT w 2010 r. Analitycy prognozują konieczność modernizacji IT w wielu polskich przedsiębiorstwach, inwestycje w nowoczesne systemy bilingowe i ewidencyjne w energetyce, konieczność modernizacji systemów i inwestycji w sektorze gazownictwa i dostawy mediów, systemy pod Euro 2012, konieczność przyspieszenia wydatkowania środków unijnych. To wszystko sprawia, że 2010 r. w Polsce powinien być znacznie lepszy dla branży IT niż rok ubiegły” – czytamy w raporcie.

  Spółka cytuje prognozy analityków firm Gartner, DiS oraz IDC.

  “Prognozy na 2010 r. są znacznie lepsze, a wielu analityków uważa, że odbicie na świecie będzie wyraźnie widoczne również w Polsce. IDC szacuje, że wartość naszego rynku oprogramowania wzrośnie w 2010 r. o 5%, a rynku usług o 2%. Wzrosnąć ma także sprzedaż sprzętu IT” – głosi sprawozdanie.

  Spółka ocenia, że dla perspektyw rozwoju branży informatycznej w 2010 r. najistotniejszy wydaje się być rynek administracji publicznej.

  Asseco Poland miało 373,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 321,58 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 3050,25 mln zł wobec 2786,58 mln zł rok wcześniej.