Asseco Poland łączy się ze spółką ABG

    W ramach połączenia Asseco Poland ze spółką zależną ABG, majątek ABG zostanie przeniesiony na spółkę Asseco Poland, a samo ABG zostanie zlikwidowane – podało Asseco Poland w komunikacie.

    “Planowane połączenie ma na celu wzmocnienie potencjału łączących się spółek oraz zwiększenie możliwości konkurowania na rynku krajowym i europejskim, co powinno w istotny sposób przyczynić się do zwiększenia finansowej stabilności działania, a w dłuższym okresie do wzrostu wartości dla akcjonariuszy obydwu spółek” – napisano.

    Wcześniej przedstawiciele Asseco Poland, które ma 100 proc. akcji ABG, informowali, że połączenie z tą spółką planowane jest na początku 2010 roku.