Asseco dostanie dofinansowanie

    Asseco Poland podpisało umowę z Ministerstwem Gospodarki na dofinansowanie projektu utworzenia Centrum Kompetencyjnego IT w lokalizacjach: Warszawa, Kraków i Katowice.

    Wartość projektu przekracza 121 mln zł, z czego 36,3 mln zł jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

    Przedmiotem refundacji są wynagrodzenia dla nowo zatrudnionych pracowników w wyżej wymienionych lokalizacjach. Powołanie Centrum Kompetencyjnego IT ma zwiększyć potencjał podejmowanych przez Asseco projektów badawczych oraz przyczynić się do rozwoju autorskiego oprogramowania i wdrażania rozwiązań informatycznych dla sektorów: telekomunikacyjnego, administracji publicznej i samorządowej oraz służby zdrowia.