ARIS PEM – reagowanie w czasie rzeczywistym

ARIS Process Event Monitor 1.0 (ARIS PEM) to nowe narzędzie z rodziny ARIS umożliwiające firmom nie tylko monitorowanie zachodzących procesów biznesowych, ale i reagowanie w czasie rzeczywistym na poszczególne zdarzenia.

Każda firma działa w jakichś realiach biznesowych, czyli zdarzeniach następujących zarówno w firmie, jak i na zewnątrz. Przykładem zdarzenia zewnętrznego może być zmiana ceny u kooperanta czy zmiany przepisów podatkowych. Z kolei zmiany w dokumentacji technicznej, systemach informatycznych czy organizacyjne są przykładami wydarzeń wewnętrznych, które wpływają na realizację procesów biznesowych lub nawet zapoczątkowują nowe. Niektóre zdarzenia mogą być bardzo ważne – od tego, jak szybko firma jest w stanie je zidentyfikować i zareagować na nie często zależy jej los, np. szybkie zatrzymanie produkcji po uzyskaniu informacji z sieci detalicznej o masowych reklamacjach.

ARIS Process Event Monitor, implementując odpowiednie mierniki, dostarcza niezbędne, istotne dla przebiegów procesów dane i pozwala firmom błyskawicznie zareagować na zdarzenia krytyczne. Stały, inteligentny i wydajny monitoring zdarzeń działa proaktywnie. Wyławiając z potoku zdarzeń te o charakterze krytycznym, umożliwia pracownikom reagowanie na nie w odpowiedni sposób. Bazuje na technologii Systar (www.systar.com), firmy uznanej za najbardziej wydajnego dostawcę rozwiązań typu Business Activity Monitoring w zestawieniu MarketScope for BAM Platforms, opracowanym przez Gartner Group w 2006 r.

www.ids-scheer.pl