ABG rozbuduje unijny serwis CORDIS

    W wyniku procedury przetargowej oznaczonej symbolem „10017 CORDIS lot C”, ABG – jako jedna czterech konkurujących ze sobą firm – podpisała 22 lipca 2009 roku umowę ramową z Urzędem Oficjalnych Publikacji Wspólnoty Europejskiej.

    Zawarte przez ten Urząd umowy z ABG i trzema innymi dostawcami obowiązywać będą przez jeden rok z możliwością trzykrotnego przedłużenia, każdorazowo na okres jednego roku. Wynika z tego, że kontrakt z ABG może trwać maksymalnie 4 lata.

    Celem konkurencyjnych umów ramowym jest ustalenie warunków dla szczegółowych zamówień- kontraktów, które mogą być uzyskane w czasie trwania umowy ramowej. Poszczególne zamówienia-kontrakty będą określały dokładne warunki realizacji iceny. Kontrakty szczegółowe zawarte na podstawie ważnych umów ramowych będą przyznane każdorazowo po procedurze oceny warunków i cen poszczególnych ofert otrzymanych od 4 dostawców ,którzy mają podpisane umowy ramowe. Całkowity budżet na kontrakty trwające maksymalnie 4 lata zawiera się pomiędzy 1,6 a 2,8 mln euro.