5 podstawowych kryteriów skutecznego działania interfejsów HMI 
na urządzeniach mobilnych

Strategie działania interfejsu HMI dla urządzeń mobilnych powinny uwzględniać bezpieczeństwo danych, łatwość obsługi, stopień dostępu do treści i ich szczegółowość oraz możliwość współpracy między urządzeniami – gdy przenosimy HMI z dyspozytorni do pomieszczeń technologicznych.

Dostępność informacji z systemów automatycznej regulacji procesów technologicznych na urządzeniach mobilnych, używanych przez inżynierów, operatorów instalacji, kierowników i techników utrzymania ruchu, to obecnie konieczność na drodze cyfrowej transformacji przemysłu. Dzięki temu można zwiększyć wydajność, produktywność i bezpieczeństwo ruchu technologicznego. Opracowanie skutecznej strategii zastosowania urządzeń mobilnych ma decydujące znaczenie dla powodzenia inwestycji i działalności, których celem jest odpowiednia równowaga między elastycznym dostępem do informacji o technologii eksploatacji (OT) a wymaganym poziomem bezpieczeństwa systemów IT.

Skuteczna strategia mobilnego interfejsu człowiek–maszyna polega na ocenie możliwości skutecznego przeniesienia interfejsów HMI z dyspozytorni ruchu zakładowego do instalacji obiektowych za pomocą przeglądarek internetowych na telefonach, tabletach czy notebookach.

Urządzenia takie jak zdalne stanowisko operatora pozwalają na dostęp do funkcji interfejsów centralnej dyspozytorni w rozwiązaniu mobilnym. Źródło: Emerson Automation Solutions

Aby stworzyć skuteczną strategię dla mobilnych interfejsów HMI, należy kierować się poniższymi pięcioma kryteriami:

1. Integracja natywna

Integracja natywna oznacza mniejszy nakład pracy technicznej: systemy automatycznego sterowania procesami technologicznymi projektuje się z technologiami mobilnymi tak, aby wymieniały między sobą informacje w sposób bezpieczny, bez

zbędnego powielania konfiguracji systemu.

2. Zdalne stanowiska operatorów

Zdalne stanowiska operatorów przenoszą funkcje nadzoru i regulacji (w pełnym lub ograniczonym zakresie) poza centralną dyspozytornię bezpośrednio w pobliże instalacji na obiekcie, a nawet poza zakład. Tu interfejsem może być tablet komercyjny lub notebook klasy przemysłowej. Taki interfejs umożliwia pracownikom zakładu pełny podgląd i określony zakres regulacji procesu. Jest elementem sieci automatyki regulacji procesów lub strefy DMZ, umożliwiającym np. pracownikom obchodowym taki dostęp do informacji i regulacji, jaki jest w dyspozytorni centralnej.

3. Interfejs HMI w HTML5 dla urządzeń mobilnych

Interfejs HMI bazujący na HTML5 jest gotowy do łatwego przeniesienia na urządzenia mobilne i komputery, w tym przenośne, nie wymagając powielania konfiguracji ekranu na platformie mobilnej. Przekłada się to na pełną przenośność interfejsu graficznego i łatwą pracę z instalacjami zakładowymi – ekrany i wskaźniki dostępne w centralnej dyspozytorni ruchu są łatwo dostępne w oknie przeglądarki internetowej. Dzięki temu pracownicy pracujący zdalnie na obiekcie dysponują identycznymi danymi i elementami graficznymi, jak ma to miejsce w dyspozytorni. Ułatwia to współpracę obydwu zespołów.

4. Aplikacje mobilne

Aplikacje mobilne umożliwiają dostosowanie podglądu danych technologicznych w trybie tylko do odczytu. Tym samym są popularną, bezpieczną technologią przekazu informacji między pracownikami zakładu, bez względu na to, gdzie się znajdują.

Mogą mieć postać zdalnego stanowiska operatora, interfejsu HMI w HTML5, obsługującego urządzenia mobilne, lub natywnych aplikacji mobilnych, i w każdej z tych postaci można je łatwo i bezpiecznie zintegrować z codziennie prowadzonymi procesami i metodami pracy, podnosząc wydajność, produktywność i bezpieczeństwo na wymagany poziom.

5. Należy pamiętać o całkowitym koszcie użytkowania

Istnieje wiele technologii dotyczących przedmiotu tego artykułu, na podstawie których można opracować stosowne rozwiązania, lecz rozwiązanie idealne daje dużą wartość w cyklu życia technologii, wyróżnia się niskim kosztem wdrożenia, wysokim poziomem bezpieczeństwa i minimalnymi nakładami pracy technicznej w dalszym horyzoncie czasowym. Sukces takiej strategii wymaga doboru rozwiązania odpowiadającego strategii OT i jednocześnie IT oraz możliwości jej realizacji w codziennej działalności pracowników zakładu technologicznego.


Mariana Dionisio, Catnilo Fadul i Cindy Scott są liderami strategii w projektowaniu DeltaV dla urządzeń mobilnych i interfejsów HMI, zatrudnionymi w firmie Emerson Automation Solutions.