5 cech charakterystycznych chmury obliczeniowej

Fot. Freepik

Cechy i zalety chmury obliczeniowej obejmują samoobsługę na żądanie, szeroki dostęp do sieci oraz dużą elastyczność i skalowalność.

W miarę jak usługi przetwarzania w chmurze dojrzewają zarówno pod względem komercyjnym, jak i technologicznym, firmom łatwiej będzie zmaksymalizować potencjalne korzyści. Równie ważna jest jednak wiedza na temat tego, czym jest chmura obliczeniowa i do czego służy. Narodowy Instytut Standardów i Technologii (NIST) definiuje chmurę obliczeniową w obecnym kształcie poprzez pięć konkretnych cech.

1. Samoobsługa na żądanie

Zasoby obliczeniowe w chmurze mogą być dostarczane bez interakcji człowieka z dostawcą usług. Innymi słowy, organizacja produkcyjna może zapewnić dodatkowe zasoby obliczeniowe w razie potrzeby bez konieczności korzystania z usług dostawcy usług w chmurze. Może to być przestrzeń dyskowa, instancje maszyn wirtualnych, instancje baz danych itp.

Organizacje produkcyjne mogą korzystać z internetowego portalu samoobsługowego jako interfejsu dostępu do swoich kont w chmurze, aby zobaczyć swoje usługi w chmurze, ich wykorzystanie, a także udostępniać i usuwać usługi w razie potrzeby.

2. Szeroki dostęp do sieci

Zasoby chmury obliczeniowej są dostępne za pośrednictwem sieci i mogą być dostępne dla różnych platform klientów. Innymi słowy, usługi w chmurze są dostępne za pośrednictwem sieci – najlepiej szerokopasmowego łącza komunikacyjnego – takiego jak Internet, lub w przypadku chmury prywatnej może to być sieć lokalna (LAN).

Przepustowość sieci i opóźnienia są bardzo ważnymi aspektami przetwarzania w chmurze i szerokiego dostępu do sieci, ponieważ odnoszą się do jakości usług (QoS) w sieci. Jest to szczególnie ważne w przypadku obsługi wrażliwych na czas aplikacji produkcyjnych.

3. Multi-tenancy i łączenie zasobów

Zasoby chmury obliczeniowej zostały zaprojektowane z myślą o obsłudze modelu multi-tenant. Multi-tenancy umożliwia wielu klientom współdzielenie tych samych aplikacji lub tej samej infrastruktury fizycznej przy jednoczesnym zachowaniu prywatności i bezpieczeństwa ich informacji. Można to porównać do osób mieszkających w budynku mieszkalnym, które współdzielą tę samą infrastrukturę budynku, ale nadal mają własne mieszkania i prywatność w ramach tej infrastruktury. Tak właśnie działa multi-dzierżawa w chmurze.

Łączenie zasobów oznacza, że wielu klientów jest obsługiwanych z tych samych zasobów fizycznych. Pula zasobów dostawców powinna być bardzo duża i wystarczająco elastyczna, aby obsługiwać wymagania wielu klientów i zapewniać ekonomię skali. Jeśli chodzi o łączenie zasobów, alokacja zasobów nie może wpływać na wydajność krytycznych aplikacji produkcyjnych.

4. Szybka elastyczność i skalowalność

Jedną z największych zalet chmury obliczeniowej jest możliwość szybkiego udostępniania zasobów w chmurze w zależności od potrzeb organizacji produkcyjnych. A następnie usuwanie ich, gdy nie są już potrzebne. Zasoby w chmurze obliczeniowej mogą być szybko skalowane w górę lub w dół, a w niektórych przypadkach automatycznie, w odpowiedzi na potrzeby biznesowe. Jest to kluczowa cecha chmury obliczeniowej. Wykorzystanie, pojemność, a tym samym koszty, można skalować w górę lub w dół bez dodatkowych umów lub kar.

Elastyczność jest znakiem rozpoznawczym chmury obliczeniowej i oznacza, że organizacje produkcyjne mogą szybko udostępniać i usuwać dowolne zasoby chmury obliczeniowej. Szybkie dostarczanie i usuwanie przydzielonych zasobów może dotyczyć pamięci masowej, maszyn wirtualnych lub aplikacji klienta.

Dzięki skalowalności chmury obliczeniowej nakłady kapitałowe po stronie klienta chmury są mniejsze. Dzieje się tak dlatego, że gdy klient chmury potrzebuje dodatkowych zasobów obliczeniowych, może po prostu zapewnić je w razie potrzeby i są one dostępne od razu. Skalowalność jest bardziej zaplanowana i stopniowa. Przykładowo, skalowalność oznacza, że organizacje produkcyjne stopniowo planują zwiększenie pojemności i oczywiście chmura może obsłużyć to skalowanie w górę lub w dół.

Usługa just-in-time (JIT) to pojęcie wymagające elastyczności chmury w celu zapewnienia większej lub mniejszej ilości zasobów w chmurze. Na przykład, jeśli organizacja produkcyjna nagle potrzebuje większej mocy obliczeniowej do wykonania pewnego rodzaju złożonych obliczeń, byłaby to elastyczność chmury, która byłaby usługą just-in-time. Z drugiej strony, jeśli organizacja produkcyjna musi zapewnić znaczniki interfejsu człowiek-maszyna (HMI) w bazie danych dla projektu produkcyjnego, nie jest to tak naprawdę usługa just-in-time, jest ona planowana z wyprzedzeniem. Jest to więc bardziej strona skalowalności niż elastyczności.

Inna dostępna funkcja szybkiej elastyczności i skalowalności w chmurze jest związana z testowaniem aplikacji produkcyjnych. Jeśli organizacja produkcyjna potrzebuje na przykład kilku maszyn wirtualnych do przetestowania systemu kontroli nadzorczej i akwizycji danych (SCADA) przed wdrożeniem go do produkcji, może go uruchomić w ciągu kilku minut, zamiast fizycznie zamawiać i czekać na dostawę sprzętu.

Jeśli chodzi o wynik finansowy, gdy organizacje produkcyjne muszą przetestować coś w chmurze, płacą za to, czego używają, gdy z tego korzystają. Tak długo, jak pamiętają o wycofaniu aprowizacji, nie będą już za nią płacić. Nie ma tu wydatków kapitałowych na zasoby komputerowe. Zamiast tego organizacje produkcyjne korzystają z inwestycji dostawcy chmury w zasoby obliczeniowe w chmurze. Jest to naprawdę przydatne do testowania inteligentnych rozwiązań produkcyjnych.

5. Zmierzona usługa

Wykorzystanie zasobów w chmurze obliczeniowej jest mierzone, a organizacje produkcyjne płacą odpowiednio za to, co wykorzystały. Wykorzystanie zasobów można zoptymalizować, wykorzystując funkcje opłat za użycie. Oznacza to, że wykorzystanie zasobów w chmurze – czy to uruchomionych instancji serwerów wirtualnych, czy pamięci masowej w chmurze – jest monitorowane, mierzone i raportowane przez dostawcę usług w chmurze. Model kosztów opiera się na zasadzie “płać za to, czego używasz” – płatność jest zmienna w zależności od rzeczywistego zużycia przez organizację produkcyjną.


Goran Novkovic, MESA International