35 fabryk L’Oreal startuje z systemem Apriso

Projekt był jednym z największych, w które zaangażowano polski zespół wdrożeniowy Apriso. Francuska centrala L’Oreal chciała zestandaryzować procesy w 35 fabrykach, unifikując i redukując jednocześnie koszty utrzymania międzynarodowej infrastruktury IT. Dla oddziałów priorytetem zaś była redukcja kosztów produkcji, logistyki oraz stanów magazynowych.

W każdej fabryce projekt trwał ok. 8 miesięcy. W tym czasie zespół Apriso wdrażał system FlexNet klasy MES/MOM (Manufacturing Execution System/Manufacturing Operation Management). Równolegle prowadzono implementację i integrację z SAP ERP. Każdy z systemów miał do spełnienia inne zadania. O ile planowanie finansów, zasobów ludzkich, popytu i dostaw powierzono SAP ERP, o tyle FlexNet  wykorzystano do zarządzania w czasie rzeczywistym jakością, magazynem, produkcją, logistyką, genealogią oraz przepływem procesów od magazynu przyjęć aż po finalną dystrybucję. 

Mechanizm jest równie prosty, co skuteczny. Dzięki bezpośredniej integracji systemu FlexNet z  maszynami i panelami operatorskimi, przepływ informacji między „dołem”, a „górą” odbywa się w czasie rzeczywistym. Wszystkie zadania są więc automatycznie i na bieżąco monitorowane na poziomie szeregowego pracownika. Po ich wypełnieniu FlexNet wskazuje swoim użytkownikom kolejne czynności.

Tak kompleksowe wsparcie procentuje realnymi korzyściami. Kierownicy zakładów L’Oreal, bazując na rzeczywistych danych, mogą dokładnie kontrolować przepływ materiałów,  wydajność produkcji oraz na bieżąco dostosowywać poziom zapasów surowców do realnej produkcji i aktualnego popytu.   

Wcześniej było inaczej. Wielkość stanów magazynowych określano na podstawie planów produkcyjnych, co zwykle oznaczało zamrożenie w magazynach cennego kapitału. Dziś  zakłady potrafią ograniczyć „przepaść” między planowaną a realną produkcją i zredukować tym samym wartość przechowywanych zapasów. Szybko i precyzyjnie.  

Dodatkowe wsparcie uzyskano także w obszarze zarządzania kontrolą jakości.  Szczególną rolę odgrywa moduł Quality Planning, która razem z Quality Control (jako część systemu FlexNet) automatycznie zleca pracownikom kontrolę jakości. Dane o terminie i obszarze inspekcji są wcześniej zapamiętywane w systemie.

Inspekcje mogą być prowadzone równolegle pod kątem czasu (np. co 10 minut), ilości (np. co 10 produkt, który schodzi z linii produkcyjnej) i zdarzenia (np. zawsze po przestawieniu linii produkcyjnej). Rozwiązanie może zostać także tak ustawione, by kontrolowano to, czy pracownicy używają odpowiednich narzędzi testujących jakość.

W razie nie wykonania inspekcji FlexNet może natychmiast wygenerować alert za pośrednictwem elektronicznej poczty. Równie błyskawiczna reakcja nastąpiłaby, gdyby np. zaczęła spadać wydajność produkcji. Także wtedy system wskazałby „miejsce” i przyczynę. Szybko i precyzyjnie.