10 lat współpracy CTL Logistics i BPSC

    Dobiega końca uruchamianie wybranych funkcji systemu Impuls 5 w CTL Logistics. Zarząd spółki podjął decyzję o kontynuacji trwającej 10 lat współpracy z BPSC SA.

    CTL Logistics jest prywatnym koncernem logistycznym działającym w obszarze transportu kolejowego. Z powodzeniem rozwija działalność również na rynkach europejskich. Świadczy kompleksowe usługi logistyczne obejmujące transport kolejowy, spedycję, dzierżawę taboru, przeładunki na wschodniej granicy Polski, obsługę bocznic oraz doradztwo celne. Unikatową usługę stanowią przewozy międzynarodowe.

    Wdrożenie nowych rozwiązań w CTL Logistics obejmie zarówno obszar finansowo-księgowy, jak i gospodark środkami trwałymi. Nowo uruchomione oprogramowanie zasilone zostało danymi zgromadzonymi przez lata w systemie Impuls BPSC, wspomagającym wcześniej zarządzanie CTL Logistics. Wdrożenie ma na celu integrację danych, aby usprawnić procesy decyzyjne w obrębie grupy.